ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด(ไฟเซอร์) ฝาม่วง สำหรับ ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดข่าว :

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด(ไฟเซอร์) ฝาม่วง สำหรับ ประชาชนทั่วไป (ไทย/ต่างด้าว) ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป 

เข็ม 1,2,3,4 หรือ ผู้ป่วยที่เลยนัดเข็ม 2 มาแล้ว

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

หมายเหตุ - เข็ม 3 ต้องห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือน

- เข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 อย่างน้อย 4 เดือน

***โปรดนำใบนัด,ใบรับรองฯ และ บัตรประชาชนมาด้วย