ติดต่อเรา

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

439 หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
E-Mail : hkj80hospital@gmail.com

แผนที่ googleMap

เบอร์ติดต่อภายใน

ผู้อำนวยการ 034-677301-2 ต่อ 101
โทรศัพท์ 034-677301-2
เบอร์โทรสาร 034-677299
เบอร์มือถือ 081-3784404

หน่วยงาน ติดต่อ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 110
งานผู้ป่วยนอก 111,132
งานทันตกรรม 126
งานเภสัชกรรม 117,118
งานห้องคลอด 114
งานชันสูตโรค 122
งานผู้ป่วยใน 123,127
งานรังสี (X-RAY) 137
งานกายภาพ 150
งานยาเสพติด 129
งานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน 131
งานแพทย์แผนไทย 140
งานเวชระเบียน 105
งานประกันสุขภาพ 106
งานศูนย์ร้องเรียน 124
งานธุระการ 133
งานการเงิน 102,103