ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

กิจกรรม “ผ่าตัดตาต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม”

รายละเอียดข่าว :

กิจกรรม “ผ่าตัดตาต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม” เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 28 กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา