ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

โครงการอบรมร่วมสร้างคนดี ที่ห้วยกระเจา ปี2

รายละเอียดข่าว :

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมร่วมสร้างคนดี ที่ห้วยกระเจา ปี2 “การสร้างแรงบันดาลใจ ให้มีศรัทธาในตัวเอง และเห็นคุณค่าของงานที่ทำ”