ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

ย้ายต้นกระพี้จั่นทรงปลูกในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดข่าว :

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา พร้อมด้วย 
นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติฯและคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการ ย้ายต้นกระพี้จั่นทรงปลูกในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิด "อาคารภูมิพัฒน์" ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 มายังบริเวณหน้าอาคารภูมิพัฒน์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนในอำเภอห้วยกระเจาสืบไปที่นี่