ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มอบ Face shield และหน้ากากอนามัยครูในเขตพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา

รายละเอียดข่าว :

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มอบ Face shield และหน้ากากอนามัยอย่างละ 50 ชิ้น สำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา รับมอบโดย นายศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อให้แก่ครูในเขตอำเภอห้วยกระเจา ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้