ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

 

หัวข้อข่าว :

ประชาสัมพันธ์ จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รายละเอียดข่าว :

ประชาสัมพันธ์ จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทางโรงพยาบาลฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หากท่านมารับบริการหลังเวลา 24.00 น. สามารถกดกริ่งติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่บริเวณเสาด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังรูปนะคะ