ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19

รายละเอียดข่าว :

ขอเชิญประชาชน อ.ห้วยกระเจา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19  
เข็มที่ 2 AztraZeneca(แอสตราเซเนกา) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
ณ อาคารผู้สูงอายุ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา