ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ รพ.ห้วยกระเจาฯ

รายละเอียดข่าว :

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ประกอบไปด้วย 
         รถสามล้อไฟฟ้า 1 คัน / Infusion Pump 2 เครื่อง / AED 1 เครื่อง / Oxegen Concentrator 6 เครื่อง / หมวก PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศ 10 กล่อง / เข็มฉีดวัคซีนขนาด 1 ลัง(3,200 เล่ม) / เครื่องวัดอุณหภูมิ 10 เครื่อง / ชุดป้องกันเชื่อโรคแบบทั่วไป 2 ลัง / ชุดป้องกันเชื้อโรค(ผู้ป่วยหนัก) 2 ลัง / Face Shield 1 ลัง(200 ชิ้น) / หน้ากากอนามัย N95 สีขาว 2 ลัง(1,200 ชิ้น) / หน้ากากอนามัยสีเหลือง 10 ลัง(ลังละ 30 กล่อง) / Face Shield แบบแว่นตา 1 ลัง(ลังละ 7 ถุง) / แว่นตาป้องกันเชื้อโรค 2 ลัง(ลังละ 120 ชิ้น ) / น้ำยายับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อไวรัส 50 ลัง(300 แกลลอน) / เสาแขวนถุงน้ำเกลือ 3 เสา
          โดยมีนายแพทย์ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นตัวแทนในการรับมอบฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้